Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land.

Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som till exempel globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter och säkerhet, samarbete och integration både på regional och global nivå.