Ekonomisk historia handlar om hur människor och samhällen har organiserat sina ekonomiska och sociala liv och resursfördelning över tid. Mer specificerad information om studieriktningen inom ekonomisk historia vid institutionen finns i studieplanen nedan.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia