Lediga tjänster

Lediga tjänster

Här annonseras lediga tjänster (ex. doktorander, lektorer och adminstratörer) på institutionen.

vete

Postdoktor sökes i internationella relationer, med inriktning mot miljöpolitik

Projektet Glokalisering av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatrisker är finansierat av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas). Syftet med projektet är att förstå orsakerna och effekterna av globala, integrerade styrmedel för lokal och nationell klimatanpassning, med särskilt fokus på processer i det globala syd.