Utbildningen i ämnet Internationella relationer lämpar sig väl för dig som i framtiden vill arbeta med internationella frågor som journalist, diplomat eller utredare i olika organisationer.

Kandidatprogrammet i internationella relationer och ekonomisk historia är en tvärvetenskaplig utbildning. Utbildningen ger kompetens att arbeta med kvalificerade uppgifter som t.ex. analytiker, utredare, handläggare inom privat och offentlig sektor och i internationella organisationer, eller fortsätta med utbildning på avancerad nivå.

Vad kan man jobba med?

Efter att du tagit examen kommer du att kunna arbeta med en rad olika frågor som utrikespolitik, bistånd, utveckling, internationella samarbeten, mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande är bara några av de frågor du kommer kunna arbeta med. Potentiella arbetsgivare är exempelvis utrikesförvaltningen, myndigheter på lokal och nationell nivå och internationella organisationer.


Många nu aktiva historielärare har utbildats vid vår institution eftersom ekonomisk historia kan ingå i lärarprogrammet.