Ursula Hård har publicerat artikel/kapitel; ResursCentra för kvinnor som samhällsentreprenörer och företagare inom regional utveckling och politik i Årsboken Genus och företagande, YMER 2016, Vol. 136, nr 2016, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (2017), s. 109-128. Kapitlet ska i omarbetad och utökad form ingå i Hårds kommande avhandling.

Kapitlet ger en djupgående historisk bakgrund och presentation av framväxten av verksamheten ResursCentra för kvinnor utifrån ett underifrån perspektiv med initiativ av samt strategier från olika kvinnogrupper år 1988, till ett formellt inrättande av regering år 1994, samt verksamheten och dess drift fram till år 2016. De som driver ResursCentra för kvinnor kan ses som samhällsentreprenörer, tillika är de ofta även egenföretagare. Därmed problematiserar kapitlet också relationen mellan att arbeta aktivt med regionala och lokala utvecklingsfrågor och parallellt inom olika branscher vara egenföretagare, och vad det kan innebära för möjligheter och problem, tillika vilka effekterna kan bli för respektive verksamhet (lokalt resurscentra för kvinnor/eget företagande). Kan resurscentra för kvinnor ses som en försörjningsmöjlighet? Är det egna företaget en förutsättning för att kunna driva (lokalt) resurscentra för kvinnor?

Länk till årsboken

Länk till kapitlet