Mötet har en viktig roll som samlingspunkt för alla i landet verksamma ekonom-historiker. Uppslutningen är bred från såväl doktorander som från etablerade forskare. I plenarsessioner och debatter ventileras teman av allmänt intresse för ämnet, och i mindre parallella sessioner läggs en lång rad papers fram för diskussion. Mötet bidrar till att stimulera idéutbyte och samverkan mellan de ekonomisk-historiska institutionerna på olika håll i landet. Konferensen ger en god bild av pågående forskning och av utvecklingen av olika vetenskapliga profiler inom ämnet.

Mer allmän information finns på mötets hemsida:
www.ekonomiskhistoria.org