Du hittar ditt schema genom att gå in på https://schema.su.se och söker med kursens namn eller med kurskoderna som visas nedan. 

Obs! Scheman kan komma att ändras. Kontrollera närmare terminsstart hur just ditt schema ser ut!

 

Ekonomisk historia

Ekonomisk historia I - EH1411 

Ekonomisk historia II - EH2101

Ekonomisk historia III - EH3102

 

Internationella Relationer

Internationella Relationer I  - EH1901

Internationella Relationer II - EH1904

Internationella Relationer III - EH1903

International Business Program - EH2019

 

Master Courses

First year:

EH6071 - Introduction to Global Political Economy

EH6104 - Qualitative Methods

EH6105 - Quantitative Methods

Second Year:

EH6098 - Global Political Economy and Development

EH6102 - Gendering Global Political Economy

EH6110 - Global Economic History

EH6111 - Research Design

EH6099 - Advanced Qualitative Methods

EH6100 - Advanced Quantitative Methods

EH6113 - Master's Essay Course in International Relations. (Självständigt arbete i internationella relationer för masterexamen)

EH6114 - Master's Essay Course in Economic History (Självständigt arbete i ekonomisk historia för masterexamen)

EH6116 - Master's Essay Course in International Relations with a specialisation in Global Political Economy. (Självständigt arbete i internationella relationer med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen)

EH6117 - Master's Essay Course in Economic History with a specialisation in Global Political Economy. (Självständigt arbete i ekonomisk historia med inriktning mot global politisk ekonomi för masterexamen)