Ekonomisk historia är ett brett ämne.

Det syns inte minst genom den forskning som bedrivs här hos oss. Pågående forskning tar upp skilda ämnen som t ex arbetslivets förändring, sexhandel, globaliseringens effekter, urbanhistoria, konsumtionshistoria, barnens roll i det ekonomiska systemet och mer generellt om ekonomisk/social utveckling från medeltiden fram till idag. Grundläggande för oss ekonomhistoriker är studiet av strukturella och institutionella förändringar över tid, där makt- och resursfördelningen på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen, är centralt.

Undervisningen

Undervisningen i ekonomisk historia ger breda kronologiska översikter av hur samhälle och ekonomi har omvandlats från medeltiden till våra dagar, såväl internationellt som i vårt land. Kurserna i internationella relationer ger kunskap om de ekonomiska och historiska förutsättningarna för aktuella internationella problem som t.ex. globaliseringens konsekvenser, internationella konflikter, säkerhet, fred och samarbete både på europanivå och global nivå.

I våra kurser ingår

I våra kurser ingår träning i kritisk analys genom olika teoretiska perspektiv och olika metoder för hur man kan använda historiska och samtida källmaterial. Undervisningen ger möjlighet att fördjupa sig inom olika valda områden.

Många nu aktiva historielärare har utbildats vid vår institution, och ekonomisk historia ingår såväl vid Lärarhögskolans inriktning mot grundskolans åk 6-9 som i utbildningen till ämneslärare i historia (gymnasiet och grundskolan).

Användbara studier för din framtida karriär

Kunskaper i ekonomisk historia och internationella relationer är användbara i yrkeslivet, exempelvis för journalister, handläggare, ekonomer och många som vill kunna sätta in samhällets omvandling i ett längre perspektiv. Studierna ger också en god grund för analyser och utredningar av ekonomisk och social förändring och för internationell verksamhet av olika slag.

Varmt välkommen!