Riksarkivets årsbok 2013 ”Mat och dryck. Smakprov ur arkiven”
Riksarkivets årsbok 2013 ”Mat och dryck. Smakprov ur arkiven”, där Ulrica Söderlind är en av deltagarna belönades den 23 oktober , med Måltidsakademiens pris i Årets Svenska Måltidslitteratur 2013, kategorin ”Årsböcker och kalendrar”.

 

Boken "The European Union as crisis manager : patterns and prospects" belönas (2013)
Mark Rhinard bland andra medverkade i boken som är en högklassig analys av ett av EU:s nya politikområden. "The European Union as crisis manager : patterns and prospects". Läs mer här.

 

Lärobok i historia belönad med hederpris (2013)
"En samtidig världshistoria" med delredaktör från ekonomisk-historiska institutionen har blivit belönad med hederspris. Läs mer här.

 

Rasmus Fleischer har fått Cliopriset (bokklubben Clios och Svenska Dagbladets pris) och Rudolf Meidner-priset för sin avhandling Musikens politiska ekonomi från 2012
Juryns motivering: "Rasmus Fleischer tilldelas Cliopriset 2013 och Rudolf Meidner-priset för sitt nydanande och innehållsrika verk om musikens politiska ekonomi. Genom att skarpsinnigt föra samman ekonomiska, estetiska, juridiska och tekniska aspekter av 1900-talets musikliv sätter han dagsaktuella frågor i kritisk historisk belysning. Med sin studie bidrar han ytterst till att belysa det historiskt föränderliga i förhållandet mellan medier, kultur och ekonomi och vidgar därmed samtidsförståelsen".

 

Johanna Andersson Raeder fick pris för bästa avhandling
Johanna Andersson Raeder har fått ekonomisk-historiska föreningens pris för bästa ekonomisk historiska avhandling sedan den nionde ekonomisk-historiska mötet som ägde rum den 23:e augusti 2011. Prisutdelningen skedde i samband med nationella ekonomisk-historiska mötet i Lund 4-5 oktober med motiveringen: "Johanna Andersson Raeder ställer i sin avhandling en fråga som visserligen är mycket specifik och knuten till en historisk tid, men som har generell relevans. Avhandlingens svar ifrågasätter en vedertagen uppfattning. Även i sin uppläggning och genomförande med användning av ett ursprungligt källmaterial visar författaren prov på självständighet. Avhandlingen är välskriven och ett utmärkt exempel på ekonomisk-historisk analys". Pressmeddelande.

 

Fia Sundevall en av årets Pedagogiska lärare (2013)
Rektor har nu beslutat om Årets lärare 2013. Pedagogiska priset Årets lärare vid Stockholms universitet delas ut varje år. Fia Sundevall på Ekonomisk-historiska Institutionen är en av 4 pristagare.

 

Professor Janken Myrdal tilldelad Nils Ahnlund pris (2013)
Professor Janken Myrdal har fått Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Nils Ahnlunds pris, med motiveringen "framstående agrarhistorisk forskning med tonvikt på medeltida folklig agrarhistoria."

 

Rodney Edvinsson en av årets Pro Futura-forskare (2013)
Institutionen har den stora glädjen att meddela att den 30 maj offentliggjorde Riksbankens jubileumsfond vilka personer som utsetts till det prestigefyllda forskningsprogrammet Pro Futura. Av 22 nominerade forskare valdes fyra ut. En av de utvalda är Rodney Edvinsson på Ekonomisk-historiska institutionen. Läs mer här.