Vad gör ett studentråd?
Studentrådet är representerat i bland annat institutionens styrelse och fakultetsrådet och arbetar tillsammans med institutionen för en kvalitativ utbildning, god studiemiljö med mera. Exempel på frågor som studentrådet arbetar med är kurslitteratur, examinationsformer, jämställdhet, jämlikhet, kursutvärderingar, studiemiljö och organisatoriska frågor. Som aktiv i studentrådet kan du välja om du vill engagera dig i alla studentrådets frågor eller inrikta dig särskilt på ett eller några områden.

Studentrådet anordnar även aktiviteter som syftar att skapa bättre sammanhållning mellan studenterna. Att studera på institutionen ska både vara intressant och roligt.

Vill du veta mer?
Titta efter våra möteskallelser och protokoll på studentrådets flik på Mondo eller på vår Facebook-sida Studentradets Facebook sida.  Du kan kontakta  studentrådets medlemmar genom studentrad.ehi@gmail.com.

Stadgar för studentrådet 2012-01-31 (114 Kb)