Institutionsstyrelsen beslutar om riktlinjer för institutionens verksamhet, bl a om riktlinjer för undervisning och examination, ändringar av kursplaner och kurslitteratur samt examinatorer. Styrelsen sammanträder tre-fyra gånger per år.

I institutionsstyrelsen ingår prefekt och ställföreträdande (stf) prefekt (självskrivna ledamöter), fem representanter för lärarna, en representant för doktoranderna, en representant för teknisk och administrativ personal samt en representant för studenterna.

Om du som student vill ha kontakt med din respresentant i institutionsstyrelsen, kontakta Studentrådet, se nedan.

Kallelse sänds med epost, protokoll offentliggörs internt på Mondo.

Ordförande

Thomas Jonter, prefekt

Vice ordförande

Camilla Elmhorn, stf prefekt

Representanter

Klara Arnberg
Rodney Edvinsson
Jonathan M. Feldman
Mark Rhinard

Suppleanter:

Yvonne Svanström, Paulina de los Reyes

Representant för Teknisk och Administrativ personal:

Kelly Biddle, Jenni Vuorenmaa

Doktorandrepresentanter:

Jonatan Stiglund (ordinarie), Erik Hegelund (suppleant)

Studentrepresentant:

Lucas Klautke (ordinarie), Hein Lee (suppleant) Båda nås på epost: studentrad.ehi@gmail.com