Nyheter

Alla nyheter

  • Nya publikationer 2018-01-16 •Sven Hellroth, Ph D in Economic History, published an article in Arbetsmarknad & Arbetsliv on the activity report as a tool for understanding the job seeking behaviour of the unemployed (in Swedish): Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande. https://www.kau.se/files/2018-01/A%26A_nr4_2017.pdf •Lisa Maria Dellmuth published a SIPRI Fact Sheet on the implications of existing research on global climate security governance for international policy-makers and knowledge gaps (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/fs_1712_igos_and_climate_security_0.pdf •Lisa Maria Dellmuth published an article in WIREs Climate Change (e497, doi:10.1002/wcc/496) that surveys the literature on global climate security governance, and discusses how social scientists can enhance knowledge about when and why intergovernmental organizations such as the United Nations address climate security challenges, and when they do so effectively (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC496.html
  • Dissertation: Lars Ahnland 2018-01-11 Financialization in Swedish Capitalism: Debt, inequality and crisis in Sweden, 1900-2013
  • Important dates! 2018-01-09 Spring Registration Dates: 4-8 January 2018. Students must be available during these date to register themselves online.
  • Informationsmöte om utbytesstudier 2017-08-31
  • Lisa Dellmuth utsedd till biträdande redaktör för journalen 'Political Studies' 2017-07-07 Lisa Dellmuth är lektor och forskare på Ekonomisk-historiska institutionen.
  • "Politikerna måste ta in förorternas verkliga behov", Paulina de Los Reyes & Magnus Hörnqvist 2017-06-15 I en debattartikel i SvD (13/6-17) skriver professor Paulina de Los Reyes från Ekonomisk-historiska institutionen och docent Magnus Hörnqvist om hur snäva polissatsningar inte räcker för att göra förorterna säkrare utan att medborgarnas behov får gehör.
  • Ekonomisk-historiska institutionen utlyser två lektorat inom ekonomisk historia 2017-06-05
  • Ursula Hård om genus och företagande 2017-05-30
  • Forskarpanelen: Hur har din akademiska karriär sett ut? 2017-05-30 Läs docent Klara Arnberg m.fl. beskriva sina akademiska karriärer i Gaudemus (29/5-2017).
  • Doktorandutlysningar 2017-05-24 Ekonomisk-historiska institutionen utlyser för tillfället flertalet doktorandtjänster både inom internationella relationer och ekonomisk historia.