Nyheter

Fia Sundevall

Major research grant to project on gender equality, diversity and societal security

Fia Sundevall, at the Department of Economic History and International Relations, is part of a multidisciplinary research team of scholars from four Nordic countries, which has been granted 9,5 million NOK from NordForsk for the project, “Gender equality, Diversity and Societal Security”. The project, which received funding under NordForsk’s Nordic Societal Security Programme’s call for proposals on “The Underpinnings of Nordic Societal Security”, is led by Norwegian sociologist Dag Ellingsen and will run for four years. For more information, see: https://www.nordforsk.org/en/news/nordforsk-awards-funding-to-three-new-societal-security-projects 

 

Alla nyheter

  • Professor Mark Rhinard awarded a major 4-year research grant 2019-01-15 Professor Mark Rhinard has been awarded a major 4-year research grant to study ‘creeping crises’ in international affairs as a security problem. Research will focus on the transboundary interdependencies that shape crisis development, and will explore the capacities, legitimacy, and effectiveness of national, regional and international responses.
  • Nya publikationer 2019-01-07 •Sven Hellroth, Ph D in Economic History, published an article in Arbetsmarknad & Arbetsliv on the activity report as a tool for understanding the job seeking behaviour of the unemployed (in Swedish): Aktivitetsrapporten som källa till arbetslösas arbetssökande. https://www.kau.se/files/2018-01/A%26A_nr4_2017.pdf •Lisa Maria Dellmuth published a SIPRI Fact Sheet on the implications of existing research on global climate security governance for international policy-makers and knowledge gaps (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-12/fs_1712_igos_and_climate_security_0.pdf •Lisa Maria Dellmuth published an article in WIREs Climate Change (e497, doi:10.1002/wcc/496) that surveys the literature on global climate security governance, and discusses how social scientists can enhance knowledge about when and why intergovernmental organizations such as the United Nations address climate security challenges, and when they do so effectively (with Maria-Therese Gustafsson, Niklas Bremberg, and Malin Mobjörk). http://wires.wiley.com/WileyCDA/WiresArticle/wisId-WCC496.html
  • Vetenskapsrådet finansierar tre nya projekt inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2018-11-19 En ordentlig förstärkning av den konsumtionshistoriska forskningen på institutionen. Det blev resultatet av årets utdelning av projektanslag från Vetenskapsrådet. De tre projekten berör på olika sätt aspekter av konsumtionshistorien som tidigare forskning på olika sätt förbisett. Det sammanlagda beloppet uppgår till över 14 miljoner.
  • Första doktorsexamen inom internationella relationer i Sverige 2018-10-19 Elin Jakobsson disputerar vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer 19/10 -18
  • Lektorat 2018-04-10 Universitetslektor i internationella relationer med inriktning mot internationell säkerhet
  • Dissertation: Lars Ahnland 2018-01-11 Financialization in Swedish Capitalism: Debt, inequality and crisis in Sweden, 1900-2013
  • Important dates! 2018-01-09 Spring Registration Dates: 4-8 January 2018. Students must be available during these date to register themselves online.
  • Informationsmöte om utbytesstudier 2017-08-31
  • Lisa Dellmuth utsedd till biträdande redaktör för journalen 'Political Studies' 2017-07-07 Lisa Dellmuth är lektor och forskare på Ekonomisk-historiska institutionen.
  • "Politikerna måste ta in förorternas verkliga behov", Paulina de Los Reyes & Magnus Hörnqvist 2017-06-15 I en debattartikel i SvD (13/6-17) skriver professor Paulina de Los Reyes från Ekonomisk-historiska institutionen och docent Magnus Hörnqvist om hur snäva polissatsningar inte räcker för att göra förorterna säkrare utan att medborgarnas behov får gehör.