Nyheter

Fia Sundevall

Major research grant to project on gender equality, diversity and societal security

Fia Sundevall, at the Department of Economic History and International Relations, is part of a multidisciplinary research team of scholars from four Nordic countries, which has been granted 9,5 million NOK from NordForsk for the project, “Gender equality, Diversity and Societal Security”. The project, which received funding under NordForsk’s Nordic Societal Security Programme’s call for proposals on “The Underpinnings of Nordic Societal Security”, is led by Norwegian sociologist Dag Ellingsen and will run for four years. For more information, see: https://www.nordforsk.org/en/news/nordforsk-awards-funding-to-three-new-societal-security-projects 

 

Alla nyheter

  • Vetenskapsrådet beviljar 5,5 miljoner till projekt om arbetsmarknadsrelationer 2019-11-12 Projektet ”Mellan fritt och ofritt arbete. Arbetsmarknadsrelationer och välfärdssamhälle i Sverige 1880–2022” har tilldelats 5,5 miljoner av Vetenskapsrådet.
  • FORTE beviljar anslag till två projekt 2019-10-15 Paulina de los Reyes projekt "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel" erhåller 4,2 miljoner kr och Johan Svanbergs projekt ”Facklig internationalism och internationell arbetsgivarlojalitet. Den svenska teko-sektorn och Europaintegrationerna 1957–1995” erhåller 3,8 miljoner kr.
  • Karl Gustafsson named Top Peer Reviewer 2019-10-01 Karl Gustafsson has been named a Top Peer Reviewer in the social sciences in the 2019 Global Peer Review Awards.
  • Public perceptions of the UN over the decades 2019-10-01 Dr Lisa Dellmuth has co-edited a special issue on the politics and effects of "Advocacy Groups in Global Governance” in the journal Interest Groups & Advocacy.
  • EU funding for “Worlds of Related Coercions in Work” 2019-08-21 Fia Sundevall, associate professor at the Dept. of Economic History & International relations, is part of a large international research network – "Worlds of Related Coercions in work" – which was recently approved funding from the EU's framework programmes (COST actions).
  • The Political Economy of Agrarian Change in Latin America 2019-08-12 The new book by Matilda Baraibar is an original contribution to the discussion about agro-food exporting governmental policy in Argentina, Paraguay, and Uruguay.
  • Disputation - Stina Malmén 2019-05-08 Den 3/5 disputerar Stina Malmén med avhandlingen "I företagshistoriens marginaler: familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets dynastier".
  • Lisa Dellmuth beviljas forskningsanslag från Formas 2019-03-12 Formas har i årets stora utlysning om "Vägar framåt: Nationella forskningsprogrammet om klimat" beviljat Lisa Dellmuth 9,7 mkr för projektet "Glokaliseringen av klimatstyrning: Rollen av integrerad styrning för en rättvis och legitim anpassning till klimatsäkerhetsrisker".
  • Professor Mark Rhinard awarded a major 4-year research grant 2019-03-12 Professor Mark Rhinard has been awarded a major 4-year research grant to study ‘creeping crises’ in international affairs as a security problem. Research will focus on the transboundary interdependencies that shape crisis development, and will explore the capacities, legitimacy, and effectiveness of national, regional and international responses.
  • Vetenskapsrådet finansierar tre nya projekt inom ekonomisk historia vid Stockholms universitet 2018-11-19 En ordentlig förstärkning av den konsumtionshistoriska forskningen på institutionen. Det blev resultatet av årets utdelning av projektanslag från Vetenskapsrådet. De tre projekten berör på olika sätt aspekter av konsumtionshistorien som tidigare forskning på olika sätt förbisett. Det sammanlagda beloppet uppgår till över 14 miljoner.