Rum: A976, A-huset, plan-9

Telefon: 08-16 26 78
E-post: yvonne.svanstrom@ekohist.su.se
Besök efter överenskommelse.

Forskningsområden

Majoriteten av min forskning kan grovt delas upp i två ämnesområden: social- och ekonomisk historia och studier om staten. Rent kronologiskt har min forskning rört sig från tidigt 1800-tal till tidigt 2000-tal, med vissa nedslag under 1600-talet och framåt. Empiriska forskningsområden rör prostitution, trafficking,  hushållsnära tjänster och lösdriveri/tiggeri – kort sagt ”marknader” som ligger i skärningspunkten mellan det offentliga och privata, och en formell och informell ekonomi. Ett ytterligare forskningsområde rör skönlitteraturens möjlighet som ekonomisk-historisk källa, och vad det kan säga om föreställningar om ekonomi.

 

Urval av publikationer

“ Through the Prism of Prostitution: Attitudes to Women and Sexuality in Sweden at Two Fins-de-Siècle”, i Anna Clark (red.), The History of Sexuality in Europe -A Sourcebook and Reader, Routledge, 2010

”Criminalising the john: a Swedish gender model?” i Joyce Outshoorn (red.), The Politics of Prostitution: Women’s Movements, Democratic States, and the Globalisation of Sex Commerce, Cambridge: Cambridge University Press, 2004

“Prostitution Politics in Sweden: debates and policies 1980-2004“ i Geetanjali Gangoli och Nicole Westmarland (red.) International approaches to prostitution: case studies from Europe and Asia, Bristol: Policy Press, 2006

“Prostitution as Vagrancy. Sweden 1923-1964”, Scandinavian Journal of Criminology and Crime Prevention, Volume 7, Issue 2 December 2006

 

”En bred palett av metoder för historievetenskaperna. Inledning tema metod”, Historisk tidskrift¸2013:3 (tillsammans med docent Martin Gustavsson)

”En ny världsordning”, inledning till del V. Modernitetens tid 1800-1945, i En samtidig världshistoria, red. Maria Sjöberg, (Studentlitteratur, 2014)

“Om den ekonomisk-historiska konsten att läsa romaner” (tillsammans med FD Ronny Pettersson), i Martin Gustavsson & Dag Retsö (red.), Långa linjer och många fält. Festskrift till Johan Söderberg (Acta Universitatis Stockholmiensis, 2015).

“Staten och prostitution” i red. Pia Laskar, Klara Arnberg och Fia Sundevall Sexualpolitiska nyckeltexter (Makadam, 2015)

 

Här kan du hitta fler publikationer av Yvonne Svanström.