E-post: stefan.carlen@ekohist.su.se
 
Stefan Carlén forskar om institutionell förändring på verkliga marknader. Hur påverkar förändringar i produktion, konsumtion och transaktioner, samt intressekonflikter de institutionella förhållandena på verkliga marknader? Arbetsmarknadens institutioner och ramar påverkas av ekonomiska, sociala och politiska faktorer. I fokus ligger statistiska studier av ekonomiska krisers orsaker och dess inverkan på arbetsmarknad och fördelning.
 
Stefan Carlén skrev sin avhandling om saltmarknaden 1997, ”Staten som marknadens salt”. Genom studiet av institutionsbildningsprocesser för att motverka skadliga saltbrister prövades teoretiska aspekter av den institutionella ekonomiska teorin. Avhandlingen belönades med Högskoleföreningens pris för bästa vetenskapliga prestation inom samhällsvetenskap.