E-mail: pernilla.jonsson@ekohist.su.se

Pernilla Jonsson's research has dealth with the influence of resources, financial strategies and transnational networks on organizing and goal achievements in the first wave women's movement. She has also worked and published on the early industrialization, marketing and retailing in Sweden in the late 19th and early 20th century.

 

Selected publications

Monographs
Jonsson, Pernilla – Neunsinger, Silke (2012), Gendered money: Financial Organization in Women's Movements, 1880-1933 (International Studies in Social History, vol. 17). New York, Oxford: Berghahn Books. (278 pages).
 
Jonsson, Pernilla (2000), Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier i distribution och försäljning 1850-75 (Cloth for the Market. Distribution and sale among Swedish mechanized weaving firms 1850-1875). Uppsala. (262 pages).
 
Articles and book chapters
Jonsson, Pernilla & Kristina Lilja (in print), ”Strategier för krediter. Begagnade kläder och textilier som värdebevarare och värdebärare i 1800-talets Västerås”, Historisk tidskrift.
 
Jonsson, Pernilla (in print), “From Commercial Trickery to Social Responsibility – Marketing in the Swedish Co-operative Movement in the early twentieth Century”, in Mary Hilson, Silke Neunsinger and Greg Patmore (eds.) A global history of consumer cooperation
since 1850: movements and businesses.
 
Jonsson, Pernilla – Neunsinger, Silke (2011), ”Money Matters: The Impacts of Class and Gender on the First Wave Women’s Movement’s Financial Strategies”, in Alison E. Woodward, Jean –Michael Bonvin & Mercè Renom (eds.) Transforming gendered well-being in Europe. The Impact of Social Movements, p. 33-49. Farnham, Burlington: Ashgate.
 
Jonsson, Pernilla – Sandgren, Fredrik – Snäll, Tord – Lindberg, Erik (2009), “Overcoming geography: a spatial statistical approach to influence of towns on rural industrialisation in Sweden 1850–1890”, Scandinavian Economic History 57:3, p.
229-251.
 
Jonsson, Pernilla (2009), ”"Följ de omtänksamma husmödrarnas exempel": livsmedelsannonsering i en svensk dagstidning, 1875-1965”, Historisk Tidskrift 2009:2, p. 205-234.
 
Jonsson, Pernilla – af Peterséns, Lovisa (2007), “Resources and Swedish Women's Organisations' Participation on the International Scene, 1885-1916,” in Eva Schöck-Quinteros, Anja Schüler, Annika Wilmers (eds.) Politische Netzwerkerinnen. Internationale
Zusammenarbeit von Frauen 1830-1960. Berlin: Trafo. (p. 221-240, 20 pages).
 
Jonsson, Pernilla (2007), “On the women's account - finances of 'bourgeois' women's organisations in Sweden, England, Germany and Canada, 1885-1924,” in Pernilla Jonsson, Silke Nunsinger, & Joan Sangster (eds.) Border Crossing - new perspectives
on women's organizing in Europe and North America. Uppsala: Acta Upsaliensis. (p.157-186, 29 pages).
 
Jonsson, Pernilla – Neunsinger, Silke (2007), “Comparison and transfer a fruitful approach to national history?”, Scandinavian Journal of History vol. 32 nr 3, p. 258-280. (22 pages).
 
Jonsson, Pernilla – Sandgren, Fredrik (2007), "Städer som förmedlande länk i svensk industrialisering", i Christer Ahlberger och Pia Lundquist (red.) Varans vägar och världar: handel och konsumtion i Skandinavien ca 1600-1900. Göteborg: Göteborgs
univ.(p. 27-44, 18 pages).
 
Jonsson, Pernilla – Lagerlöf, Ulrika Nilsson (2007), ”Organisationseliten” i Anita Göransson (red.) Maktens kön. Kvinnliga och manliga makthavare i Sverige på 2000-talet. Stockholm: Nya Doxa (p. 385-410, 25 pages).
 
Jonsson, Pernilla (2007), ”Vetenskapseliten” i Anita Göransson (red.) Maktens kön. Kvinnliga och manliga makthavare i Sverige på 2000-talet. Stockholm: Nya Doxa (p. 455-472, 17 pages).
 
Jonsson, Pernilla – Sandgren, Fredrik (2007), ”Cirkeln sluts: Svensk handel, dess utveckling och organisationer under 125 år”, i Edward Blom (red.) Svensk Handel 10 år. Stockholm: Centrum för Näringslivshistoria.(ca 52 pages).
 
Jonsson, Pernilla – Runefelt, Leif (2006), ”Konsumtion: Identitet, makt och livets nödtorft” i Susanna Hedenborg & Mats Morell (red.) Sverige – en ekonomisk och social historia. Lund: Studentlitteratur. (26 pages).