Room: A935
E-mail: emma.strollo@ekohist.su.se

Emma Strollo is a researcher at the Department of Economic History, Stockholm University. Her main research interests concern gender and migration/labour migration/migration history, as well as questions of discrimination on the Swedish labour market. The concept, theory and method of intersectionality is a red thread in Strollo’s work. 

Her current project is concerned with public discourse and legislation regarding the reception of female domestic labour migrants during the post world war II period. The focus of the study is on the intersections of gender, ethnicity and modernity.  The project is financed by the Anna Ahlström and Ellen Terserus Foundation.

 

Selected publications:

•    Emma Strollo, ”Att analysera levnadsberättelser. Muntlig historia ur ett feministiskt perspektiv” i Muntlig historia. I teori och praktik, Malin Thor & lars Hansson (Red.), Studentlitteratur, kommande 2015

•     Emma Strollo, ”I jämställdhetens land. Historiska och intersektionella perspektiv på arbetskraftsinvandringens reglering” i de los Reyes, Paulina (red), Inte bara jämställdhet. Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet, Delegationen för jämställdhet i Arbetslivet, SOU 2014 :34, 2014

•    Emma Strollo, ”Drömmen om ett liv. Berättelser och berättande om livet som hembiträde i 1950-talets Sverige” i Berättande, Liv, Mening, Christina Carlsson Wetterberg, Greger Andersson, Carina Lidström, Sten Wistrand (red.), 2014

•    Emma Strollo,”De(t) städade folkhemmet. Tystnader kring ett ickearbete”, Fronesis, 2013

•    Emma Strollo, Det städade folkhemmet. Tyskfödda hembiträden i efterkrigstidens Sverige, avhandling, Makadam, 2013

•    Emma Strollo, ”Hembiträden på import – Migrationsberättelser från 1950-talets Sverige” i Maud Eduards, Paulina de los Reyes och Fia Sundevall, Internationella relationer. Könskritiska perspektiv, Liber, 2013

•    Emma Strollo, ”Till den svenska familjens tjänst”, i Anna Gavanas & Catharina Calleman, Rena hem på smutsiga villkor? Hushållstjänster, migration och globalisering, Makadam , 2013