Rum: A928, A-huset, plan-9
Telefon: 08-16 47 91
Fax: 08-16 81 08
E-post: bo.franzen@ekohist.su.se
Mottagning efter överenskommelse

Bo Franzén (f. 1954) är docent och universitetslektor för de grundläggande nivåerna i Ekonomisk Historia. Som forskare är han inriktad mot Sveriges medeltida marknader och de olika grupper som agerade där, såsom olika skikt av borgerskapet, frälsemän, inklusive de kvinnor som hörde till dessa strata. Hushållningen i det medeltida Sverige mellan vikingatid och reformationen var primitiv i jämförelse med andra medeltida riken, men den gick också moderniserande riktning, vilket bland annat hans studier av de monetära systemen pekar mot. Franzén är en av medlemmarna i den forskande Medeltidsgruppen på Ekonomisk Historia (se länk nedan). Hans publikationer framgår av pdf-filen i det följande.

 

Publikationslista (52 Kb)

Medeltidsgruppen