Kontakt

Annette Thörnquist

Ph.D., Associate Professor, Senior Researcher.

E-post: annette.thornquist@bredband.net
Telefon:  0709 72 31 84

Forskningsområden: Arbetsmarknadsrelationer i svenskt och internationellt perspektiv, arbetsmiljö, arbetsmigration, osäkra anställningar, den svenska välfärdssektorns omvandling.

Research areas: Industrial Relations in a Swedish and international perspective, work environment, labour migration, precarious employment, the transformation of the Swedish welfare sector.

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt

Besöksadress:
Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Universitetsvägen 10 A
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång A, plan  9

Postadress:
Stockholms universitet
Ekonomisk historiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress:

Stockholms Universitet
Box 50741
202 70 Malmö

Referensnr: 301

 

Telefon:
Växel 08-16 20 00
Fax: 08-16 81 08

Epost:
Kontakta respektive person direkt (förnamn.efternamn@ekohist.su.se). Om man inte vet vem man ska vända sig till, skickas e-post till studentexpeditionen@ekohist.su.se

Karta över Frescati