Seminariet innehåller tre presentationer:

Arkiv, dokumentation och tolkningshorisont

Paulina de los Reyes presenterar två fall som illustrerar arkivens diametralt motsatta roll när det gäller att dokumentera statligt våld. Det ena handlar om Medicinalstyrelsens arkiv över inkomna steriliseringsansökningar som har varit grund för forskning om den svenska steriliseringspolitiken mellan 1934-1976. Det andra utgörs av den katolska kyrkans arkiv över brott mot mänskliga rättigheter som upprättades under militärdiktaturen i Chile 1973 – 1989. Trots skillnader i tid, rum och tillkomsthistoria mellan dessa arkiv finns också likheter som kan bidra till en kritisk reflexion om arkivens betydelse som historisk källa och forskarens (och samtidens) tolkningshorisont.

Bekönade rum

Klara Arnberg ger oss en inblick i det stora metodutvecklings-projektet ”Bekönade rum: mångdimensionella vandringar i stadens historia” (finansierat av RJ och Vitterhetsakademin) där hon medverkar. Projektet är ett samarbete mellan olika museer, arkiv och forskare där historiskt källmaterial görs mer tillgängligt och sökbart. I projektet studeras särskilt kaféet, parken, bordellen, skyltfönstret och köket som bekönade rum.

Sturearkivet

Dag Retsö berättar om sina erfarenheter av arbete med Sturearkivet (c1500-1520). Arkivet är en svensk brevsamling som är mycket viktig för det tidiga 1500-talet och som försvann under mystiska omständigheter c1520 för att dyka upp i Danmark på 1700-talet, idag på RA.

Fia Sundevall kommer dessutom ge en kort presentation om Arbetarrörelsens arkiv och biblioteks samlingar och forskning.

Seminariet leds av Stina Malmén.