Den 3/5 disputerar Stina Malmén med avhandlingen "I företagshistoriens marginaler: familj, fostran och fortlevnad i sekelskiftets dynastier".

Hörsal 12, hus F, kl. 13-15

I fokus för avhandlingen står stora familjeföretag, även kallade dynastier. Med utgångspunkt i två svenska dynastier, Ekman och Wallenberg, undersöks familjens betydelse för företagets verksamhet runt 1800-talets andra hälft fram till 1900-talets första decennier. Vilka roller hade familjemedlemmarna? Vilka förväntningar fanns på företagsledarens barn och hustru i att säkra företagets fortlevnad? Genom att problematisera gränsdragningen mellan det privata och det offentliga och undersöka sammanflätningen mellan familj och företag ges en fördjupad bild av förutsättningarna för framstående företagarfamiljer under industrikapitalismens framväxt i Sverige.
 
Stina Malmén är forskare och lärare vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet. I företagshistoriens marginaler är hennes doktorsavhandling.