Vi på institutionen vill passa på att lyckönska och gratulera till utnämningarna! Läs mer om de nyblivna professorerna här - Rodney Edvinsson och Yvonne Svanström.