Magnus Petersson, prefekt vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, har nyligen befordrats till professor i internationella relationer vid Stockholms universitet. 

Magnus har en gedigen akademisk historia bakom sig från att han disputerade i historia 2003 fram tills den aktuella proffessuren. Förutom att ha varit professor vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo har Magnus bland annat hunnit med att arbeta på både Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarshögskolan. 

Magnus forskning inom internationella relationer är framförallt inriktad på nordisk, europeisk och transatlantisk säkerhet och försvar.