Klara Arnberg har blivit vald till den svenska medredaktören för Scandinavian Economic History Review. Tidskriften har publicerats sedan 1953 av Scandinavian Society for Economic and Social History och omfattar forskning inom ekonomisk historia, företagshistoria och social historia med särskilt fokus på Skandinavien. Övriga redaktörer är Laura Ekholm från Helsingfors universitet, Paul Sharp från Syddansk universitet i Odense liksom de två norska chefredaktörerna Espen Ekberg från BI Norwegian Business School och Francisco Beltrán Tapia från Norwegian University of Science and Technology (NTNU).
 

Scandinavian Economic History Review