I samband med att Riksbankens firande av 350 år, 25 maj 2018, kommer jubileumsboken Sveriges Riksbank and the History of Central Banking på en konferens (se https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbanken-350-ar/jubileumsbok). En av redaktörerna för boken är Rodney Edvinsson, som är docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet, och Pro Futura Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study. Jubileumsboken, som ges ut på Cambridge University Press, presenteras olika centralbankers historia. Genomgående teman är vad som egentligen är en centralbanks uppgifter, hur ekonomiska kriser påverkat de funktioner som centralbankerna åtagits sig under olika tidsperioder, hur pengar har använts, och framtida utmaningar med exempelvis ett kontantlöst samhälle. Boken samlar några av de internationellt ledande centralbankshistorikerna. Bland annat skriver Otmar Issing om Europeiska Centralbanken, Charles Goodhart om Bank of England, Barry Eichengreen om USAs centralbankshistoria, samt Franklin Allen, Xian Gu, och Jun Qian om People’s Bank of China. Värdar för jubileumskonferensen är riksdagens talman, riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen.