SKRIFTER UTGIVNA AV HANS BLIX CENTRUM FÖR DE INTERNATIONELLA RELATIONERNAS HISTORIA

1. Göran Rydeberg, Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag. En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar, 2020.

2. Emma Rosengren, Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv, 2021.