SKRIFTER UTGIVNA AV HANS BLIX CENTRUM FÖR DE INTERNATIONELLA RELATIONERNAS HISTORIA

1. Göran Rydeberg, Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag. En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar , 2021.