SKRIFTER UTGIVNA AV HANS BLIX CENTRUM FÖR DE INTERNATIONELLA RELATIONERNAS HISTORIA

1. Göran Rydeberg, Utrikes- och säkerhetspolitikens historia från 1800 till idag. En studie kring svenska och nordiska perspektivförskjutningar, 2020.

2. Emma Rosengren, Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv, 2021.

3. Oscar Nygren, Kampen om stoltheten. Torsten Nilsson, känslorna och utrikespolitiken. 2022.