Seminarieprogram vt2019

Seminarieprogram ht2018

19 september: Leos Müller (Stockholms universitet), ”Neutrality in World History”, Rum A900 (Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer)

 

3 oktober: Magnus Petersson (IFS, Oslo), ”200 år av fred och studiet av svensk utrikes- och säkerhetspolitisk historia”, Rum D900 (Historiska institutionen)

 

17 oktober: f.d. Ambassadör Sven Hirdman, ”Svensk-ryska relationer under Kalla kriget och idag”, Rum D900 (Hist)

 

24 oktober: Peter Ruggenthaler (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, Graz), ”Sovjetunionen och nedslagningen av Pragvåren 1968”, Rum D900 (Hist)

 

14 november: Mark Kramer (Harvard University), ”The End of the Cold War and Western-Russia Relations Today”, Rum A900 (Ekhist-IR)

 

5 december: f.d. Ambassadör Örjan Berner, ”Kina sett med svenska ögon – I revolutionens Peking: intriger, drömmar, stormaktsspel”, Rum A900 (Ekhist-IR)

 

Våren 2019

23 januari: Juhana Aunesluoma (Helsingfors universitet), "From Cold War to post-Cold War: Conflicting narratives and political uses of the past", Rum A900 (Ekhist-IR)

 

20 februari: Örjan Romefors (Riksarkivet), ”Hur studera Sveriges roll i världen? Ett perspektiv från Utrikesförvaltningens arkiv”, Rum D900 (Hist)

 

27 mars: Anne Deighton (University of Oxford), “Writing the History of European Integration: Experiences, Turning Points & Challenges“, Rum A900 (Ekhist-IR)

 

10 april: Christian Windler (Universität Bern), “Actors in Foreign Relations: Networks, Interculturality and Gender Roles in Diplomacy from the 17th to the 19th century”, Rum D900 (Hist)

 

15 maj: Fredrik Logevall (Harvard University), "The Promise and Peril of International History", Rum D900 (Hist)