8 september

Göran Rydeberg (Stockholms universitet), ”Svensk-ryska utrikes- och säkerhetspolitiska relationer i ett historiskt perspektiv”.

22 september

Benito Peix Geldart (Centrum för näringslivshistoria), ”Neutrala kontakter i Europas periferi: diplomatiska förbindelser mellan Sverige och Spanien under 1930-talet”.

20 oktober

Lars Fredrik Stöcker (Universität Wien), “Sovjet-Estlands globalisering: icke-statliga aktörer på en framväxande nordisk-baltisk marknad”.

10 november

Birgit Tremml Werner (Linnéuniversitetet), ”Diplomati i det tidigmoderna Sydostasien: aktörer, praktiker och översättningar”.

24 november

Per Wisselgren (Uppsala universitet), ”Alva Myrdal och samhällsvetenskapernas internationalisering under kalla kriget: Visioner, praktiker och geopolitik vid UNESCO, 1950–1955”.

8 december

Ann Towns (Göteborgs universitet), ”Gender and Diplomacy: Continuities and Change in a Masculinized Institution with the Entry of Women”.