20 januari: Peter Haldén (Försvarshögskolan), ”Family Power. Kinship, War and Political Orders in Eurasia, 500–2018” i samtal med Mats Hallenberg, professor i historia (Stockholms universitet).
 
24 februari: Anton Öhman (Lunds universitet), ”Vittnande av kärnvapenprov: aktivism och auktoritet under andra hälften av 1900-talet”.

24 mars: Yuyi Suzuki (Japanska ambassaden i Stockholm), ”Restriktioner eller handlingsfrihet? Kampen om densvenska neutralitetspolitiken 1952-1962”.
 
21 april: Piotr Wawrzeniuk (Försvarshögskolan), ”Med polska ögon: försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939”.   
 
19 maj: Charlotta Wolff (University of Turku/University of Helsinki), “Personal relations and public alliances: the intellectual networks of the Swedish diplomats in Paris, 1740s–1780s”.
 
2 juni: Sari Nauman (Göteborgs universitet) och Susanna Erlandsson (Uppsala universitet), ”Diachronic perspectives on diplomacy”.