Ledamöter

Juhana Aunesluoma, docent i politisk historia och forskningsledare för Centre for European Studies samt prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.

Linda Colley, Shelby M.C. Davis 1958 Professor of History, Princeton University.

Laurien Crump-Gabreëls, docent i de internationella relationernas historia vid Universiteit Utrecht.

Anne Deighton, professor emeritus i European International Politics vid Wolfson College, Department of Politics & International Relations och Faculty of History, University of Oxford.

Fredrik Logevall, Laurence D. Belfer Professor of International Affairs vid Harvard Kennedy School och professor i historia, Harvard University.

Mark Kramer, föreståndare för Cold War Studies vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University.

Karl Molin, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet.

David Motadel, associate professor i internationell historia vid London School of Economics and Political Science.

 

 

Tidigare ledamöter

Magnus Petersson, professor och föreståndare för Senter for transatlantiske studier och Senter for asiatiske sikkerhetsstudier vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo, 2018–2020.