Ledamöter

Juhana Aunesluoma, docent i politisk historia och forskningsledare för Centre for European Studies samt prodekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet.

Anne Deighton, professor emeritus i European International Politics vid Wolfson College, Department of Politics & International Relations och Faculty of History, University of Oxford.

Fredrik Logevall, Laurence D. Belfer Professor of International Affairs vid Harvard Kennedy School och professor i historia, Harvard University.

Mark Kramer, föreståndare för Cold War Studies vid Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University.

David Motadel, associate professor i internationell historia vid London School of Economics and Political Science.

Magnus Petersson, professor och föreståndare för Senter for transatlantiske studier och Senter for asiatiske sikkerhetsstudier vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo.