På hösten 1981 gick en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt på grund i Karlskrona skärgård, en händelse som än idag beskrivs som en nationell kris, inte minst för svensk säkerhets- och försvarspolitik. I detta seminarium används satirteckningar och karikatyrer, publicerade i lokal och nationell media under ubåtskrisen, för att illustrera hur ett feministiskt perspektiv kan bidra till vår förståelse om görandet av både identitet och policy i relation till denna kris. Seminariet belyser hur den här typen av historiskt källmaterial både reflekterar, och (åter)skapar, samhälleliga maktordningar i termer av genus, nation och sexualitet.

Om talaren: Emma Rosengren är doktorand i internationella relationer vid Stockholms universitet. I sin avhandling fokuserar Emma på hur nedrustningspolitikens framväxt i Sverige under det kalla kriget kan förstås ur ett feministiskt perspektiv. Emma är också sekreterare i Nätverket för IR historia (IRH).