Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur beviljade den 10 december 2020 ett tryckstöd på 20 000 kr till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag. Boken publiceras i Blix centrumets nya skriftserie på Santérus Förlag. För mer information om tryckstödet, se fondens information om årets utdelning.