Ryssland är Sveriges viktigaste stormaktsgranne, det land jämte Danmark som vi under historiens gång haft flest krig och fred med. Sverige måste alltid förhålla sig till Ryssland oavsett regim. Hur vi skall förhålla oss till Ryssland föranleder ofta politiska kontroverser, något som Sven Hirdman diskuterar i sitt anförande.

Sven Hirdman var Sveriges ambassadör i Moskva under åren 1994 till 2004 och är författare till böckerna Ryssland och svensk säkerhetspolitik : 50 år i utrikespolitisk tjänst (2015) och Sverige i stormaktspolitikens mitt. Om diplomati och utrikespolitik (2018).