På detta seminarium spåras den roll mänskliga rättigheter har haft i USA:s utrikespolitik under 1980-talet, med fokus på Reaganadministrationen och kongressledamöter. Presentationen visar hur kongressen pressade administrationen till att ompröva sin syn på mänskliga rättigheter. Detta ledde till en konservativ policy om mänskliga rättigheter fokuserad på demokrati och anti-kommunism, något som fick långtgående konsekvenser för USA:s förhållande till mänskliga rättigheter. Baserat på ett omfattande arkivmaterial och intervjuer ger presentationen såväl en överblick av mänskliga rättigheter i USA:s utrikesrelationer, som fördjupningar om relationerna med Sovjet, Sydafrika och Nicaragua. Genom att kartlägga motiven bakom aktivism för mänskliga rättigheter visas hur liberaler, moderata och konservativa använde mänskliga rättigheter för sin egen agenda, vilket ledde till att mänskliga rättigheter fick en central position i amerikansk utrikespolitik.