Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum, är en av redaktörerna till den nya antologin The Soviet Union and Cold War Neutrality and Nonalignment in Europe som ges ut inom Harvard Cold War Studies bokserien. Medredaktörerna är Mark Kramer som är direktör för programmet för Kallakrigsstudier vid Harvards universitet och Peter Ruggenthaler som är ställföreträdande direktör för Ludwig Boltzman institutet för forskning om krigets konsekvenser i Graz, Österrike. Boken består av 24 kapitel skrivna av 26 forskare från 14 länder. Ett av kapitlen är medförfattad av prefekten för Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer Magnus Petersson.

Boken presenteras vid tre (digitala) seminarier som anordnas av Harvard, Austrian Marshall Plan Center for European Studies vid New Orleans universitet och Waseda Institute for Advanced Study i Tokyo:

Harvard, 23 mars 2021, kl. 16.45

New Orleans, 6 maj 2021, kl. 20.30

Tokyo, 10 juni 2021, kl. kl. 12.00

 

Om boken: Mark Kramer, Aryo Makko & Peter Ruggenthaler (eds.)

The Soviet Union and Cold War Neutrality and Nonalignment in Europe The Soviet Union and Cold War Neutrality and Nonalignment in Europe examines neutral countries in Europe at a time when most contemporaries had little faith in neutrality. During the split between Western and Eastern blocs, several long-time neutral countries abandoned the policy of neutrality and joined NATO. Other countries which remained neutral were perceived as a threat to the Soviet Union’s sphere of influence. Based on extensive archival research, this volume offers state-of-the-art research about the relations between Europe’s neutral states and the Soviet Union during the Cold War and how these relations were perceived by other powers.

Detaljerad information kan hämtas från förlaget Rowman & Littlefield.