Nätverket för de internationella relationernas historia (IRH) bildades under våren 2018 av forskare verksamma vid Institutionen för ekonomiska historia och internationella relationer och Historiska institutionen. Målet var att skapa en svensk nationell plattform för historisk forskning om maktförhållanden i det internationella systemet. Hit hör både de internationella relationernas historia, den nya diplomatiska historien men också besläktade forskningsområden som globalhistoria. Den 1 mars 2020 övergick IRH från att vara ett mer informellt nätverk till att bli ett centrum vid Stockholms universitet. Centrumet uppkallades efter nätverkets beskyddare Hans Blix, tidigare svensk utrikesminister och toppdiplomat. 

Blix centrum har som mål att initiera ny och stimulera pågående historisk forskning om Sveriges utrikespolitik och landets roll i världen samt om bilaterala och multilaterala relationer, folkrätten, internationella organisationer och det internationella systemet i hela dess komplexitet. Som huvudstadsuniversitet med närhet till beslutsfattare, arkiv och sin internationella förankring är Stockholms universitet en naturlig plats för ett svenskt Centrum för internationell historia.