Under våren 2018 tog forskare från Historiska institutionen och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer ett initiativ för att bilda en ny plattform för forskning om de internationella relationernas historia. Stödet från Områdesnämnden för humanvetenskap möjlliggjorde initiativtagarna att den 4 maj 2018 officiellt bilda Nätverket för de internationella relationernas historia bestående av en styrelse, ett advisory board, en föreståndare och en sekreterare.

Under hösten 2018 inleder Nätverket sin verksamhet med en seminarieserie. Under läsåret 2018/19 kommer Nätverket att anordna totalt tio seminarier där forskare, diplomater och arkivarier presenterar nya rön.