Det senaste avsnittet av Utbildningsradions serie Historia förklarad handlar om imperialism. Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum vid Stockholms universitet, vars senaste monografi behandlade Sveriges förhållningssätt under högimperialismens tidsålder från 1860- och 1870-talen till första världskriget, medverkar som en av fyra forskare i programmet.

Se avsnittet på UR:s hemsida här