Tisdagen 29 mars behandlade SVT:s program Utrikesbyrån Tysklands relation till Ryssland som har blivit ifrågasatt och komplicerat till följd av kriget i Ukraina. Med i studion satt Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum vid Stockholms universitet och som är specialiserad på de internationella relationernas historia.

I samtalet förklarade Aryo Makko den historiska bakgrunden till varför det har varit viktigt för Tyskland att ha goda relationer med Ryssland. Makko lyfte särskilt vikten av försoning efter Andra världskriget samt Berlins tro på goda politiska och ekonomiska relationers betydelse för stabiliteten i Europa.

Se Utrikesbyrån avsnitt Farlig förbindelse här