Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljade den 15 september 2020 ett tryckstöd på 30 000 kr till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag. Boken publiceras i Blix centrumets nya skriftserie på Santérus Förlag. För mer information om tryckstödet, se Sällskapets pressmeddelande.