Även om svenska kvinnor inte hade en formell tillgång till diplomatiska kanaler och sällan var inblandade i att signera formella avtal innebar deras vardagliga roll att visa upp svensk nationell kultur i det nordamerikanska samhället. Deras organisationer fungerade som kulturella institut genom att bidra med kulturutbyten, finansiering relaterad till Sverige, och framhävande av svensk konst, litteratur, musik och film. De deltog också i events som presenterade svenska produkter och innovation. Seminariet kommer att presentera de olika sätt som svenska kvinnor i USA deltog i praktiker som handlade om nationellt arv och hur de därigenom verkade som kulturella, inofficiella, ambassadörer för Sverige under 1900-talet.