Välkommen på seminarium arrangerat av Nätverket för IR-historia (IRH) med professor i historia Heiko Droste, Stockholms universitet. Föredraget bygger på Drostes bok "The business of news. A baroque market for social resources" utgiven 2018. Boken undersöker nyheternas funktion som investering och kredit för de dåtida funktionseliterna. Föredraget kommer presentera bokens huvudtes och vad nyheternas sociala funktioner betyder för den så kallade diplomatiska korrespondensen på 1600-talet samt den offentliga nyhetsmarknaden.