Österrikiska Vetenskapsrådet FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) har beviljat närmare 4 miljoner kronor (389.505,39 €) till det internationella projektet "Rolle der neutralen Staaten in der sowjetischen Außenpolitik". Projektet leds av docent Peter Ruggenthaler (Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung, Graz), IRH medverkar som en av flera foreign project partner.

Mer information om projektet på FWF:s hemsida