Nyheter & Evenemang

IRH Röhrlich 2022 05 17

17 maj: seminarium om det Internationella atomenergiorganet IAEA:s historia

Elisabeth Röhrlich, universitetslektor i samtidshistoria vid Wiens universitet presenterar sin nyutkomna bok Inspectors for Peace. A History of the International Atomic Energy Agency (Johns Hopkins University Press, 2022).

IRH Seiberlich 2022 04 27

27 april: seminarium om socialdemokratin och den nya postkoloniala världsordningens uppkomst

Christopher Seiberlich, doktorand vid Albert-Ludwigs-Universität i Freiburg och gästforskare vid Hans Blix centrum presenterar preliminära resultat från sin forskning om den transnationella socialdemokratins förhållningssätt till 1960- och 1970-talens postkoloniala nyordning.

UR Historia förklarad Imperialism

21 april: medverkan i program om imperialism

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum, är en av fyra forskare som medverkar i ett nytt avsnitt av UR:s serie Historia förklarad om imperialism.

Utrikesbyrån 22 03 29

29 mars: medverkan i program om tysk-ryska relationer

I SVT:s Utrikesbyrån diskuterades i avsnittet ”Farlig förbindelse” relationerna mellan Tyskland och Ryssland, särskilt efter Kalla krigets slut. Med i panelen satt Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum.

IRH Mantilla 2022 03 23

23 mars: seminarium om den internationella humanitära rättens framväxt

Giovanni Mantilla, universitetslektor i internationella relationer vid Universitetet i Cambridge redogör för framväxten av den internationella humanitära rätten mot bakgrund av inre väpnade konflikter mellan andra världskrigets slut och 1977 då tilläggsprotokollen till Genèvekonventionen togs fram.

IRH Murdoch 2022 03 09

9 mars: Internationella relationer under tidigmodern tid: några skotsk-skandinaviska fallstudier

Steve Murdoch, professor vid University of St. Andrews, presenterar sin forskning om tidigmoderna relationer mellan Skottland och Skandinavien.

Nyhetsmorgon AM

7 mars: medverkan i TV4:s Nyhetsmorgon

Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum, gav en historisk bakgrund till kriget i Ukraina i TV4:s Nyhetsmorgon.

IRH Fraise 2022 02 23

23 februari: Kärnvapenssekretess och den globala kärnvapensordningen, 1945–1974

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med Thomas Fraise, doktorand vid SciencesPo Paris.

IRH Historiografi 2022 02 09

9 februari: historiografiskt samtal om IR historia/Ny diplomatihistoria

Hans Blix centrum bjuder till ett historiografiskt samtal med de emeriterade professorerna Kirsti Niskanen, Karl Molin och Kent Zetterberg.

SLMK Webinar

24 januari: boksläppswebbinarium i samarbete med Svenska Läkare mot Kärnvapen

Måndagen 24 januari anordnade Svenska Läkare mot Kärnvapen boksläppswebbinar med Emma Rosengren, postdoktor i internationella relationer och styrelseledamot i Hans Blix centrum.

Magnus Bergvalls Stiftelse

Magnus Bergvalls stiftelse beviljar ekonomiskt stöd till seminarieserien

Magnus Bergvalls stiftelse beviljade den 19 januari 2022 ekonomiskt stöd till Hans Blix centrumets seminarieserie.

IRH Ekéus 2022 01 19

19 januari: Sveriges diplomati och den internationella säkerhetspolitken

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med före detta diplomaten och ambassadören Rolf Ekéus.

Seminariet för IR historia vt22

Seminarieprogram för vårterminen 2022

Nu lanseras programmet för vårens seminarieserie.

IRH Towns 2021 12 08

8 December: Diplomacy as a Gendered International Institution

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med professor Ann Towns från Göteborgs universitet.

IMG_3863

Medverkan i SVT:s Utrikesbyrån

I SVT:s Utrikesbyrån diskuterades Kina och dess ledare Xi Jinping. Med i panelen satt Aryo Makko, professor i historia och föreståndare för Hans Blix centrum.

 

er

Ny bok inom Blix centrumets skriftserie

Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv är temat för volym 2 i Blix centrumets skriftserie.

pp

22 november: seminarium om Alva Myrdal

Efter andra världskrigets slut, i en paradoxal tid av förnyad internationalism och tilltagande geopolitiska motsättningar, expanderade samhällsvetenskaperna som aldrig förr, såväl kvantitativt som geografiskt. En central internationell organisation bakom denna utveckling var UNESCO, vars Avdelning för samhällsvetenskaper under halvdecenniet 1950–1955 leddes av Alva Myrdal.

ir

10 november: seminarium om tidigmodern diplomati i Sydostasien

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med Birgit Tremml-Werner, forskare vid Linnéuniversitetet, som presenterar sin forskning om diplomatins aktörer och praktiker i det tidigmoderna Sydostasien.

pp

Utlysning: doktorandtjänst i internationella relationer

Hans Blix centrum och Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer söker en doktorand i IR.

oo

20 oktober: seminarium om Sovjet-Estlands globalisering

Hans Blix centrum välkomnar Lars Fredrik Stöcker, forskare vid Universität Wien, som presenterar sin forskning om de västsovjetiska republikernas ekonomiska utveckling och övergång till självständighet.

oo

22 september: seminarium om neutrala relationer mellan Sverige och Spanien under 1930-talet

Hans Blix centrum välkomnar Benito Peix Geldart, forskare vid Centrum för näringslivshistoria, som presenterar sin forskning.

pp

8 september: Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska relationer med Ryssland i ett historiskt persp

Hans Blix centrum bjuder in till seminarium med fil.dr. Göran Rydeberg, gästforskare vid Stockholms universitet, som presenterar sin forskning.

gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar två nya gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar doktoranderna Dustin Voss från European Institute vid London School of Economics and Political Science och Thomas Fraise från SiencesPo Paris.

Seminariet för IR historia ht21

Seminarieprogram för höstterminen 2021

Nu lanseras programmet för höstens seminarieserie.

SE

2 juni: seminarium om diakrona perspektiv på diplomati

Hans Blix centrum presenterar Susanna Erlandsson, forskare vid Uppsala universitet, och Sari Nauman, forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar sin forskning.

CW

19 maj: seminarium om svenska diplomaternas intellektuella nätverk i Paris 1740-1780

Hans Blix Centrum presenterar Charlotta Wolff, professor i Finlands historia vid Åbo universitet och docent i Europeisk historia vid Helsingfors universitet, presenterar sin forskning.

pl

21 april: seminarium om polsk militärrapportering 1919–1939

Hans Blix Centrum presenterar Piotr Wawrzeniuk, docent och lektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok.

Soviet Union and Neutrality

Ny bok om neutraliteten och Sovjetunionen under kalla kriget

Föreståndaren för Blix centrum Aryo Makko har tillsammans med Mark Kramer (Harvard) och Peter Ruggenthaler (LBI Graz) gett ut en antologi om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla kriget.

IRH Suzuki 2021 03 24

24 mars: seminarium om den svenska neutralitetspolitiken under det första kalla kriget

Doktorand Yuyi Suzuki från Keyo University i Tokyo och Japans ambassad i Stockholm presenterar sin pågående forskning om den svenska neutralitetspolitiken under 1950- och 60-talen.

pl

24 februari: seminarium om vittnande av kärnvapenprov, aktivism och auktoritet under efterkrigstiden

Anton Öhman, doktorand i historia vid Lunds universitet, kommer att presentera sitt pågående avhandlingsprojekt Witnessing Nuclear Weapons Tests: Activist Tactics and Authority of Science som påbörjades hösten 2019.

Rydeberg Santérus

Hans Blix centrum lanserar ny skriftserie

Hans Blix centrum ger med start i januari 2021 ut en ny skriftserie i samarbete med Santérus Förlag.

ph

20 januari: seminarium om hur släktskap och samarbete har varit en del av statsformeringen i Europa

Peter Haldén, forskare och docent i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok Family Power –Kinship, War and Political Order in Eurasia, 500–2018 (Cambridge University Press, 2020).

KGA fond

Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur beviljar tryckstöd

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljade den 10 december 2020 tryckstöd till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag.

IRH Ikonomou Marklund Hellenes

9 december: seminarium om de skandinaviska ländernas internationalistiska diplomati

Forskarna Haakon Ikonomou (Köpenhamn), Carl Marklund (Södertörn) och Andreas Hellenes (Aarhus) presenterar sin pågående forskning om de skandinaviska ländernas internationalistiska diplomati under 1900-talet.

Oscar Nygren

18 november: seminarium om Sveriges 200 år av fred

Forskarna Nevra Biltekin, Leos Müller och Magnus Petersson presenterar ett pågående bokprojekt.

IRH Hans Corell 2020 10 14

14 oktober: seminarium om internationella organisationers och folkrättens roll genom historien

Hans Corell (f.d. rättschef i Justitiedepartementet, UD och FN) diskuterar internationella organisationer och folkrätten genom historien.

IRH Nygren 2020 09 30

30 september: seminarium om Torsten Nilssons utrikespolitik ur ett känslohistoriskt perspektiv

Fil.mag. Oscar Nygren presenterar sin forskning om svensk utrikespolitik under Torsten Nilsson (1962–1971) ur ett känslohistoriskt perspektiv.

Seminariet hålls via Zoom: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65557086966

KPS

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljar tryckstöd

Kungl. Patriotiska Sällskapets understödsfond beviljade den 15 september 2020 ett tryckstöd till Göran Rydebergs kommande bok Utrikes- och säkerhetspolitiken från 1800 till idag.

Carl Marklund

Hans Blix centrum välkomnar gästforskare från Södertörn

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia (IRH) välkomnar fil.dr. Carl Marklund från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola som gästforskare under läsåret 2020/21.

200 år av fred workshop

16 april: 200 år av fred i Sverige / 200 Years of Peace in Sweden (Workshop)

Invigning

1 mars: Nätverket för IR historia blir Hans Blix centrum

Den 6 februari 2020 beslutade Rektor Astrid Söderbergh Widding att inrätta Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia fr.o.m. 2020-03-01.

IRH Sondergaard 20 02 19

19 februari: seminarium om mänskliga rättigheters roll i Ronald Reagans utrikespolitik

Rasmus Sinding Søndergaard, Marie Skłodowska-Curie Fellow på Historiska institutionen vid Lunds universitet, presenterar sin kommande bok som publiceras på Cambridge University Press, 2020.

IRH Rosengren 20 02 12

12 februari: seminarium om ubåtskrisen ur ett feministiskt perspektiv

Emma Rosengren, doktorand i internationella relationer vid Stockholms universitet, belyser Ubåtskrisen 1981 ur ett feministiskt perspektiv.

IRH Biltekin 20 01 29

29 januari: seminarium om svenska kvinnors kulturella diplomati i USA

Nevra Biltekin, Stockholms universitet och Humboldt-Universität zu Berlin, presenterar sin forskning om svenska kvinnor i USA och deras roll inom kulturdiplomatin.

IRH Jensen 2019 12 11

11 december: seminarium om telekommunikationens betydelse under det tidiga kalla kriget

Sanne Aagaard Jensen från Köpenhamns universitet belyser telekommunikationens roll för säkerheten under det tidiga kalla kriget.

IRH Engelbrekt 2019 11 27

27 november: seminarium om toppdiplomati

Kjell Engelbrekt, professor vid Försvarshögskolan, analyserar hur diplomati på hög nivå är en exklusiv form av social praktik som kan spåras tillbaka flera hundra år. Idag sticker omfattningen och nivån på den här formen av diplomati ut i ett historiskt perspektiv.

IRH Erlandsson 2019 10 23

23 oktober: Seminarium om diplomatins sociala kontext

Susanna Erlandsson, historiker vid Uppsala universitet, diskuterar utifrån sin forskning om den nederländska diplomatfrun Margaret van Kleffen hur historieskrivningen förbisett diplomatins och internationella relationers sociala kontext.

IRH Motadel 2019 10 09

9 oktober: Seminarium om hur Nazityskland blev ett centrum för antiimperialismen

David Motadel, docent i internationell historia vid LSE och fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin, presenterar sin forskning om hur Nazitysklands huvudstad Berlin blev ett centrum för den globala antiimperialistiska aktivismen under andra världskriget.

IRH Droste 2019 09 25

25 september: Seminarium om den diplomatiska korrespondensens funktioner under barocken

Heiko Droste, professor i historia och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet, diskuterar hur nyheter blev en eftertraktad vara under 1600-talet.

Magnus Petersson

IRH välkomnar sin första gästforskare

Nätverket för de internationella relationernas historia (IRH) välkomnar professor Magnus Petersson från Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

SciencesPo

5 September: IRH hosts international workshop on the global history of Hiroshima and Nagasaki

The IRH hosts a workshop on the global history of Hiroshima and Nagasaki at Stockholm University as part of an ongoing international project entitled Nuclear Knowledges led by Professor Benoît Pelopidas of Sciences Po, Paris.

IRH Mueller 2019 09 04

4 september: Seminarium om internationell historia i teori och praktik

This lecture will shed some light on the main phases and achievements as well as current debates in the history of an old, yet remarkably young discipline.

RJ

Riksbankens Jubileumsfond beviljar initieringsbidrag

Riksbankens Jubileumsfond beviljade den 13 juni 2019 ett initieringsbidrag till ett nordiskt forskningsprojekt om Kalla krigets slut.

IRH Logevall 2019 05 15

15 maj: Seminarium om internationella relationers historia

The writing of international history has a long and distinguished history but is at a crossroads today. Pulitzer Prize winning historian Fredrik Logevall , Laurence D. Belfer Professor of International Affairs and Professor of History at Harvard University, discusses its current status and future challenges.

 

IRH Windler 2019 04 10

10 april: Seminarium om nya perspektiv på diplomatiska aktörer

In recent years, the history of diplomacy and foreign relations has undergone radical conceptual and methodological changes and is once again occupying an important place in the field of early modern history. Professor Christian Windler will discuss some aspects of the history of early modern diplomacy and foreign relations.

IRH Deighton 2019 03 28

28 mars: Öppen föreläsning om Brexit

The Network for the History of International Relations (IRH) welcomes you to a timely lecture with Anne Deighton, Professor emeritus of European International Politics at the University of Oxford, on the current state of EU-UK relations from a historical perspective.

Click here to listen to the interview with Professor Deighton broadcasted by Swedish Radio's main channel P1 on 31 March 2019.

 

IRH Deighton 2019 03 27

27 mars: Seminarium om Europeiska integrationens och EU:s historia

Anne Deighton, professor emeritus i European International Politics at the University of Oxford, discusses recent developments and current challenges in the field of European integration history.

IRH Romefors 190220

20 februari: Seminarium om utrikesförvaltningens arkiv

Förste arkivarie Örjan Romefors diskuterar och ger exempel på hur Sveriges roll i världen speglas i utrikesförvaltningens omfattande arkiv.

IRH Aunesluoma

23 januari: Seminarium om motstridande berättelser om kalla krigets slut i Ryssland och i Väst

The Finnish historian Juhana Aunesluoma discusses the efforts of the OSCE to establish a dialogue on historical disputes between Russia and the West, and to mediate their ongoing memory political conflicts related to the end of the Cold War.

BIK

Österrikiska vetenskapsrådet beviljar projektmedel

Österrikiska Vetenskapsrådet FWF beviljar närmare 4 miljoner kronor till projekt om de neutrala staternas roll i Sovjetunionens utrikespolitik under kalla kriget.

IRH Berner 2018 12 05

5 december: Seminarium om Kina under Kulturrevolutionen

Seminariet för IR historia välkomnar Örjan Berner, författare och diplomat. Berner tjänstgjorde i Peking 1967-1971, vilket gav honom en unik observationsroll som en av få västerlänningar i Kina under kulturrevolutionen.

IRH Kramer 2018 11 14

14 november: Seminarium om relationerna mellan Väst och Ryssland sedan Kalla krigets slut

Mark Kramer, professor och föreståndare för programmet för Kalla krigsstudier vid Harvards universitet, diskuterar hur relationerna mellan Väst och Ryssland utvecklats sedan 1980-talet.

IRH Ruggenthaler 2018 10 24

24 oktober: Seminarium om Pragvåren 1968

Den österrikiska historikern Peter Ruggenthaler diskuterar de sovjetiska makthavarnas agerande under den så kallade Pragvåren 1968.

Hirdman 2018 10 17

17 oktober: Seminarium om svensk-ryska relationer med Sven Hirdman

Sveriges tidigare ambassadör i Moskva Sven Hirdman belyser de svensk-ryska relationerna under Kalla kriget och idag utifrån sin unika erfarenhet från fem årtionden i diplomatisk tjänst.

Seminarium Petersson 2018 10

3 oktober: Seminarium om studiet av svensk utrikes- och säkerhetspolitisk historia

Magnus Petersson, professor i modern historia vid Institutt for forsvarsstudier i Oslo, diskuterar situationen och framtidsutsikterna för utrikes- och säkerhetspolitisk historia inom historievetenskapen i Sverige.

Seminarium Müller 2018 09

19 september: Seminarium med historikern Leos Müller

Leos Müller, professor i historia, presenterar sin kommande bok "Neutrality in World History" (Routledge, 2018) på seminariet för IR historia.

IRH seminariet ht18

Seminarieprogrammet för höstterminen 2018 är nu spikat

Under höstterminen 2018 bjuder IRH till fem seminarier.

Nätverk3

Nätverket för de internationella relationernas historia inleder sin verksamhet

Forskare från olika humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen formar nytt Nätverk

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se