Emma Rosengren, doktor i internationella relationer vid institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer vid Stockholms universitet har gett ut boken Förnuft, känsla och kärnvapen. Svensk nedrustningspolitik ur ett feministiskt perspektiv inom ramen för Blix-centrets skriftserie. Med avstamp i feministisk teori undersöker boken hur konstruktionen av genus, nation och sexualitet hänger ihop med policy om nedrustning. Den fokuserar särskilt på hur mänskliga kroppar och känslor bidrar till att skapa mening om både identitet och policy. Till grund för analysen ligger en rik samling historiska dokument. Boken visar hur föreställningar om genus och nedrustningspolitikens utformning har (om)förhandlats över tid, och hur historiska studier kan bidra till förståelsen av samtida policyproblem. Boken har getts ut genom Santérus förlag https://santerus.se/ med stöd från Svenska Läkare mot Kärnvapen och Folke Bernadotteakademin. Den presenteras i samband med ett releaseevent den 16 december, mer information kommer framöver.