IRH

Hans Blix centrum för de internationella relationernas historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Hans Blix centrum för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om centrumets organisation och verksamhet.

gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar två nya gästforskare

Hans Blix centrum välkomnar doktoranderna Dustin Voss från European Institute vid London School of Economics and Political Science och Thomas Fraise från SiencesPo Paris.

Seminariet för IR historia ht21

Seminarieprogram för höstterminen 2021

Nu lanseras programmet för höstens seminarieserie.

SE

2 juni: seminarium om diakrona perspektiv på diplomati

Hans Blix centrum presenterar Susanna Erlandsson, forskare vid Uppsala universitet, och Sari Nauman, forskare vid Göteborgs universitet, som presenterar sin forskning.

CW

19 maj: seminarium om svenska diplomaternas intellektuella nätverk i Paris 1740-1780

Hans Blix Centrum presenterar Charlotta Wolff, professor i Finlands historia vid Åbo universitet och docent i Europeisk historia vid Helsingfors universitet, presenterar sin forskning.

pl

21 april: seminarium om polsk militärrapportering 1919–1939

Hans Blix Centrum presenterar Piotr Wawrzeniuk, docent och lektor i militärhistoria vid Försvarshögskolan, presenterar sin senaste bok.

Soviet Union and Neutrality

Ny bok om neutraliteten och Sovjetunionen under kalla kriget

Föreståndaren för Blix centrum Aryo Makko har tillsammans med Mark Kramer (Harvard) och Peter Ruggenthaler (LBI Graz) gett ut en antologi om relationerna mellan Europas neutrala stater och Sovjetunionen under kalla kriget.

Rydeberg Santérus

Hans Blix centrum lanserar ny skriftserie

Hans Blix centrum ger med start i januari 2021 ut en ny skriftserie i samarbete med Santérus Förlag.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se