IRH

IRH – Nätverket för IR historia

 Dag Hammarskjöld installeras som FN:s generalsekreterare, 10 april 1953

Välkommen till hemsidan för Nätverket för de internationella relationers historia vid Stockholms universitet. Här hittar ni information om nätverkets organisation och verksamhet.

IRH Motadel 2019 10 09

9 oktober: Seminarium om hur Nazityskland blev ett centrum för antiimperialismen

David Motadel, docent i internationell historia vid LSE och fellow vid Wissenschaftskolleg zu Berlin, presenterar sin forskning om hur Nazitysklands huvudstad Berlin blev ett centrum för den globala antiimperialistiska aktivismen under andra världskriget.

IRH Droste 2019 09 25

25 september: Seminarium om den diplomatiska korrespondensens funktioner under barocken

Heiko Droste, professor i historia och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet, diskuterar hur nyheter blev en eftertraktad vara under 1600-talet.

Magnus Petersson

IRH välkomnar sin första gästforskare

Nätverket för de internationella relationernas historia (IRH) välkomnar professor Magnus Petersson från Institutt for forsvarsstudier i Oslo.

SciencesPo

5 September: IRH hosts international workshop on the global history of Hiroshima and Nagasaki

The IRH hosts a workshop on the global history of Hiroshima and Nagasaki at Stockholm University as part of an ongoing international project entitled Nuclear Knowledges led by Professor Benoît Pelopidas of Sciences Po, Paris.

RJ

Riksbankens Jubileumsfond beviljar initieringsbidrag

Riksbankens Jubileumsfond beviljade den 13 juni 2019 ett initieringsbidrag till ett nordiskt forskningsprojekt om Kalla krigets slut.

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Information till dig som student

Mitt su se