Helpdesk hjälper dig som är medarbetare vid Stockholms universitet om du vill göra en felanmälan eller en beställning eller har frågor om gäller IT-avdelningens tjänster. 

Kontakta IT-avdelningens Helpdesk