Vad innebär detta för mig som medarbetare?

Var hittar jag Primula? http://hr.su.se

Hur loggar jag in? Du loggar in som tidigare med ditt universitetskonto.

Var hittar jag lönespecifikationen? Logga in, i vänster menyn under Min sida, Lönespecifikation.

Får jag som medarbetare utbildning? Systemet är självinstruerande och vi ser inte behov av utbildningsinsatser från Personalavdelningen. Däremot kan du få stöd av din administrativa chef/motsv.

Kan jag registrera semesteransökan? Ja, medarbetare kan via självservice registrera semesteransökan från startdatum.

Påverkas flextidssystemet? Nej, det är ett separat system.

Påverkas reseräkningar? Du kommer fr.o.m. maj att registrera direkt i Primula.