Du och din arbetsplats

Primula

Stockholms universitet implementerar ett modernt och effektivt personaladministrativt system. Syftet är att digitalisera lönehanteringen och möjliggöra självservice och källrapportering för verksamheten samt få ett effektivare verktyg som stöd till våra chefer i personal- och lönefrågor

Scheman

OUR ENGLISH WEBPAGE

eNGLISH
SIS
Global utveckling

Mondo, Mina studier, Webmail

Mitt su se