Du och din arbetsplats

Primula

Stockholms universitet implementerar ett modernt och effektivt personaladministrativt system. Syftet är att digitalisera lönehanteringen och möjliggöra självservice och källrapportering för verksamheten samt få ett effektivare verktyg som stöd till våra chefer i personal- och lönefrågor

Program och kurser

Till utbildningskatalogen
Scheman

Hitta oss på Facebook

Information till dig som student

Mitt su se