Stockholm Universitet har en hemsida som ägnas helt åt miljöfrågor. Du hittar denna på http://www.su.se/miljo/ där även den så kallade Miljöhandboken numera ingår. På hemsidan finns vad du och Stockholms Universitet ska göra för att vi ska få en bättre miljö.

När arbetsmiljö och miljöfrågor inte fungerar

Alla tillbud ska rapporteras i SAMIR, stort som smått. SAMIR använder du även för att rapportera miljöavvikelse, brott, olycksfall, arbetsskada och mycket mer. Följ länken till SAMIR för att få mer information.

Anonym anmälan via tipstelefon 08-16 11 55

Stockholms universitet har som första universitet/högskola i Sverige installerat en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet om man önskar vara anonym. Telefonen har en telefonsvarare som inte har nummerpresentatör. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet.

Allt som kommer in via SAMIR och tipstelefonen tas hand om och Universitetets högsta ledning informeras regelbundet om dessa frågor.
 
Louise Bengstsson, louise.bengtsson@ekohist.su.se är skyddsombud och Markus Lundström, markus.lundstrom@ekohist.su.se är miljörepresentant för Ekonomisk historiska Institutionen.